Algodling hos massa- och pappersbruk för hållbar produktion av bioolja
Forskningsprojekt , 2012 – 2014

Projektet syftar till att bygga en testanläggning för odling av algbiomassa från mikroalger samt efterföljande separation/extraktion av bioolja frå algerna och därmed få kunskaper om hur algodling, separation och oljeextraktion fungerar i praktiken vid ett massa- och pappersbruk. Målen är att på ett hållbart sätt producera algbiomassa med hjälp av outnyttjade resurser vid ett massa- och pappersbruk och utvinna bioolja för analys av användbarhet.

Deltagare

Eva Albers (kontakt)

Senior forskare vid Industriell Bioteknik

Samarbetspartners

Head Engineering

Stockholm, Sweden

Karlstads universitet

Karlstad, Sweden

Nordic Paper Bäckhammar

Kristinehamn, Sweden

Nynas

Nynäshamn, Sweden

Perstorp BioProducts

Stenungsund, Sweden

Region Värmland

Karlstad, Sweden

Simris Alg

Hammenhög, Sweden

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Borås, Sweden

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Uppsala, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2012-03987
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2014

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-06