Flockulering som skördemetod av mikroalger - kartläggning av molekylära mekanismer
Research Project , 2012 – 2013

Description missing.

Participants

Eva Albers (contact)

Senior forskare vid Industrial biotechnology

Funding

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien - C. F. Lundströms stiftelse

Funding Chalmers participation during 2012–2013 with 60,000.00 SEK

More information

Latest update

2015-09-25