Flockulering som skördemetod av mikroalger - kartläggning av molekylära mekanismer

Description missing.

Participants

Eva Albers (contact)

Forskare vid Industrial biotechnology

Funding

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien - C. F. Lundströms stiftelse

Funding years 2012–2013

More information

Latest update

2015-09-25