Flockulering som skördemetod av mikroalger - kartläggning av molekylära mekanismer
Forskningsprojekt , 2012 – 2013

Beskrivning saknas.

Deltagare

Eva Albers (kontakt)

Senior forskare vid Industriell Bioteknik

Finansiering

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien - C. F. Lundströms stiftelse

Projekt-id: Dnr1596
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2013

Mer information

Senast uppdaterat

2015-09-25