Odling av mikroalger med rökgas från pappersbruk som kolkälla och studier av faktorer viktriga för en robust produktion

Description missing.

Participants

Eva Albers (contact)

Forskare at Biology and Biological Engineering, Industrial Biotechnology

Collaborations

SP Technical Research Institute of Sweden

Boras, Sweden

Funding

ÅForsk (Ångpanneföreningens Foundation for Research and Development)

Funding years 2012–2014

More information

Latest update

2016-11-11