Odling av mikroalger med rökgas från pappersbruk som kolkälla och studier av faktorer viktriga för en robust produktion
Research Project , 2012 – 2014

Description missing.

Participants

Eva Albers (contact)

Utbildningssekreterare vid Chalmers, Biology and Biological Engineering, Industrial Biotechnology

Collaborations

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Boras, Sweden

Funding

ÅForsk

Funding Chalmers participation during 2012–2014

More information

Latest update

2018-09-06