Odling av mikroalger med rökgas från pappersbruk som kolkälla och studier av faktorer viktriga för en robust produktion
Forskningsprojekt , 2012 – 2014

Beskrivning saknas.

Deltagare

Eva Albers (kontakt)

Senior forskare vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Samarbetspartners

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Borås, Sweden

Finansiering

ÅForsk

Projekt-id: Avtal-12-191
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2014

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-06