Odling av mikroalger med rökgas från pappersbruk som kolkälla och studier av faktorer viktriga för en robust produktion
Forskningsprojekt , 2012 – 2014

Beskrivning saknas.

Deltagare

Eva Albers (kontakt)

Senior forskare vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Samarbetspartners

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Boras, Sweden

Finansiering

ÅForsk

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2014

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-06