Integrering av algodling och andra biotekniska processer i ett bioraffinaderiskoncept
Research Project , 2012 – 2013

Description missing.

Participants

Eva Albers (contact)

Senior Researcher at Chalmers, Biology and Biological Engineering, Industrial Biotechnology

Funding

Region Västra Götaland

Project ID: RUN612-0140-12
Funding Chalmers participation during 2012–2013

More information

Latest update

2020-03-16