Integrering av algodling och andra biotekniska processer i ett bioraffinaderiskoncept

Description missing.

Participants

Eva Albers (contact)

Forskare vid Chalmers, Biology and Biological Engineering, Industrial Biotechnology

Funding

Västra Götalandsregionen, Regional development committee

Funding years 2012–2013

More information

Latest update

2016-11-11