Integrering av algodling och andra biotekniska processer i ett bioraffinaderiskoncept
Research Project , 2012 – 2013

Description missing.

Participants

Eva Albers (contact)

Senior Researcher at Chalmers, Biology and Biological Engineering, Industrial Biotechnology

Funding

Region Västra Götaland

Funding Chalmers participation during 2012–2013

More information

Latest update

2020-03-16