Integrering av algodling och andra biotekniska processer i ett bioraffinaderiskoncept
Research Project , 2012 – 2013

Description missing.

Participants

Eva Albers (contact)

Senior forskare vid Chalmers, Biology and Biological Engineering, Industrial Biotechnology

Funding

Västra Götalandsregionen, Regional development committee

Funding Chalmers participation during 2012–2013

More information

Latest update

2016-11-11