Integrering av algodling och andra biotekniska processer i ett bioraffinaderiskoncept

Description missing.

Participants

Eva Albers (contact)

Forskare at Biology and Biological Engineering, Industrial Biotechnology

Funding

Västra Götalandsregionen, Regionutvecklingssekretariatet

Funding years 2012–2013

More information

Latest update

2016-11-11