Integrering av algodling och andra biotekniska processer i ett bioraffinaderiskoncept
Forskningsprojekt , 2012 – 2013

Beskrivning saknas.

Deltagare

Eva Albers (kontakt)

Senior forskare vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Finansiering

Västra Götalandsregionen

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2013

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-16