Novel applications of multiphoton absorption for the detection of Alzheimer´s disease-linked amyloid aggregates and biomaterials for blood amyloid fibril capture systems
Research Project , 2014 – 2017

Detta forskningsprojekt är baserad på mina tidigare observationer av biologiska system med hjälp av avancerade spektroskopiska metoder, som kan användas för att förstå samspelet mellan ljus och biomolekyler. Dessa biomolekyler har betydelse för levande organismers funktion och misstag i deras replikering eller veckning kan leda till allvarliga sjukdomar, såsom hjärnsjukdomar. Till exempel föreslås amyloida proteinfibriller vara ansvariga för både Alzheimers och Parkinsons sjukdom. Målet med min forskning är att kunna upptäcka hjärnsjukdomar i ett mycket tidigt skede, så att patienten kan få snabb behandling och ett bättre utfall. Amyloidfibrillerna reagerar annorlunda på laserstrålning jämfört med naturliga proteiner. Därför kommer jag att använda multifotonteknologi baserad på ickelinjär optik som är en noninvasiv, intagsfri och säker teknik för att upptäcka felaktiga proteinstrukturer i hjärnan hos patienter.

Participants

Piotr Hanczyc (contact)

Doktorand vid Chalmers, Chemistry and Chemical Engineering, Chemistry and Biochemistry, Physical Chemistry

Funding

Swedish Research Council (VR)

Funding Chalmers participation during 2014–2017 with 3,150,000.00 SEK

More information

Latest update

2015-09-03