Nya tillämpningar av multifotonabsorption för att upptäcka amyloida aggregat kopplade till Alzheimers sjukdom och av biomaterial för uppsamling av amyloider från blod
Forskningsprojekt , 2014 – 2017

Detta forskningsprojekt är baserad på mina tidigare observationer av biologiska system med hjälp av avancerade spektroskopiska metoder, som kan användas för att förstå samspelet mellan ljus och biomolekyler. Dessa biomolekyler har betydelse för levande organismers funktion och misstag i deras replikering eller veckning kan leda till allvarliga sjukdomar, såsom hjärnsjukdomar. Till exempel föreslås amyloida proteinfibriller vara ansvariga för både Alzheimers och Parkinsons sjukdom. Målet med min forskning är att kunna upptäcka hjärnsjukdomar i ett mycket tidigt skede, så att patienten kan få snabb behandling och ett bättre utfall. Amyloidfibrillerna reagerar annorlunda på laserstrålning jämfört med naturliga proteiner. Därför kommer jag att använda multifotonteknologi baserad på ickelinjär optik som är en noninvasiv, intagsfri och säker teknik för att upptäcka felaktiga proteinstrukturer i hjärnan hos patienter.

Deltagare

Piotr Hanczyc (kontakt)

Doktorand vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi, Fysikalisk kemi

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2017

Mer information

Senast uppdaterat

2015-09-03