Utvärdering av metoder för att producera biomassa av makroalger vid den svenska växtkusten
Research Project , 2013 – 2014

Description missing.

Participants

Eva Albers (contact)

Utbildningssekreterare vid Chalmers, Biology and Biological Engineering, Industrial Biotechnology

Collaborations

Royal Institute of Technology (KTH)

Stockholm, Sweden

University of Gothenburg

Gothenburg, Sweden

Funding

Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning

Funding Chalmers participation during 2013–2014

More information

Latest update

2015-09-25