Utvärdering av metoder för att producera biomassa av makroalger vid den svenska växtkusten
Forskningsprojekt , 2013 – 2014

Beskrivning saknas.

Deltagare

Eva Albers (kontakt)

Senior forskare vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Finansiering

Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning

Projekt-id: CTS12:8
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2014

Mer information

Senast uppdaterat

2015-09-25