Efterutvärdering och analys av växhusgastrender ur infraröda solspektra
Research Project , 2012 – 2013

Projektet är relevant för det svenska miljökvalitetsmålet "begränsad klimatpåverkan" vilket anger att halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farligt. Resultaten i detta projekt kommer att öka förståelsen om storskaliga trender av flera viktiga växthusgaser samt hur dessa relaterar till trender i de svenska nationella utsläppen. Detta ger en indikation på huruvida Sverige genomför tillräckligt mycket åtgärder för att begränsa klimatgaserna.

Participants

Johan Mellqvist (contact)

Biträdande professor vid Chalmers, Space, Earth and Environment, Microwave and Optical Remote Sensing, Optical Remote Sensing

Funding

Swedish Environmental Protection Agency

Funding Chalmers participation during 2012–2013

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Basic sciences

Roots

More information

Latest update

2018-01-09