Efterutvärdering och analys av växhusgastrender ur infraröda solspektra
Forskningsprojekt, 2012 – 2013

Projektet är relevant för det svenska miljökvalitetsmålet "begränsad klimatpåverkan" vilket anger att halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farligt. Resultaten i detta projekt kommer att öka förståelsen om storskaliga trender av flera viktiga växthusgaser samt hur dessa relaterar till trender i de svenska nationella utsläppen. Detta ger en indikation på huruvida Sverige genomför tillräckligt mycket åtgärder för att begränsa klimatgaserna.

Deltagare

Johan Mellqvist (kontakt)

Mikrovågs- och optisk fjärranalys, Optisk fjärranalys

Finansiering

Naturvårdsverket

Projekt-id: NV-08112-12/NV-01509-12
Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2013

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Mer information

Senast uppdaterat

2018-01-09