Experimentella och teoretiska studier av kemiska egenskaper hos radioaktiva ämnen som bedöms kunna utgöra en särskild risk i samband med slutförvaring av använt kärnbränsle

Description missing.

Participants

Christian Ekberg (contact)

Professor at Chemical and Biological Engineering, Nuclear Chemistry

Funding

The Swedish Radiation Safety authority (SSM)

Funding years 2013–2017

More information

Latest update

2015-09-04