Experimentella och teoretiska studier av kemiska egenskaper hos radioaktiva ämnen som bedöms kunna utgöra en särskild risk i samband med slutförvaring av använt kärnbränsle
Research Project , 2013 – 2017

Description missing.

Participants

Christian Ekberg (contact)

Professor vid Nuclear Chemistry

Funding

The Swedish Radiation Safety authority (SSM)

Funding Chalmers participation during 2013–2017 with 4,636,000.00 SEK

More information

Latest update

2015-09-04