Experimentella och teoretiska studier av kemiska egenskaper hos radioaktiva ämnen som bedöms kunna utgöra en särskild risk i samband med slutförvaring av använt kärnbränsle
Research Project , 2013 – 2017

Description missing.

Participants

Christian Ekberg (contact)

Professor vid Nuclear Chemistry

Funding

The Swedish Radiation Safety authority (SSM)

Funding Chalmers participation during 2013–2017

More information

Latest update

2015-09-04