Experimentella och teoretiska studier av kemiska egenskaper hos radioaktiva ämnen som bedöms kunna utgöra en särskild risk i samband med slutförvaring av använt kärnbränsle
Forskningsprojekt , 2013 – 2017

Beskrivning saknas.

Deltagare

Christian Ekberg (kontakt)

Professor vid Kärnkemi

Finansiering

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM)

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2017

Mer information

Senast uppdaterat

2015-09-04