Omställning från fossila råvaror: Miljömässigt och ekonomiskt hållbar produktion av högvärda kemiska produkter från mikroalger
Research Project , 2013 – 2014

Att kartlägga förutsättningarna för att anlägga och driva en pilotanläggning för produktion av biobaserade kemiska produkter baserat på mikroalgodling. På längre sikt skall produktionen drivas i stor skala i ett nystartat tillväxtföretag och bidra till att minska beroendet av fossila råvaror på ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt, och därmed stärka regionens tillväxt och miljöprofil

Participants

Eva Albers (contact)

Senior Researcher at Chalmers, Biology and Biological Engineering, Industrial Biotechnology

Funding

Region Västra Götaland

Project ID: RUN612-0577-13
Funding Chalmers participation during 2013–2014

More information

Latest update

2020-03-16