Omställning från fossila råvaror: Miljömässigt och ekonomiskt hållbar produktion av högvärda kemiska produkter från mikroalger

Att kartlägga förutsättningarna för att anlägga och driva en pilotanläggning för produktion av biobaserade kemiska produkter baserat på mikroalgodling. På längre sikt skall produktionen drivas i stor skala i ett nystartat tillväxtföretag och bidra till att minska beroendet av fossila råvaror på ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt, och därmed stärka regionens tillväxt och miljöprofil

Participants

Eva Albers (contact)

Forskare vid Chalmers, Biology and Biological Engineering, Industrial Biotechnology

Funding

Västra Götalandsregionen, Regional development committee

Funding years 2013–2014

More information

Latest update

2015-09-25