Omställning från fossila råvaror: Miljömässigt och ekonomiskt hållbar produktion av högvärda kemiska produkter från mikroalger
Forskningsprojekt , 2013 – 2014

Att kartlägga förutsättningarna för att anlägga och driva en pilotanläggning för produktion av biobaserade kemiska produkter baserat på mikroalgodling. På längre sikt skall produktionen drivas i stor skala i ett nystartat tillväxtföretag och bidra till att minska beroendet av fossila råvaror på ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt, och därmed stärka regionens tillväxt och miljöprofil

Deltagare

Eva Albers (kontakt)

Senior forskare vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Finansiering

Västra Götalandsregionen

Projekt-id: RUN612-0577-13
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2014

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-16