Noll Vibrationsskador steg 2
Research Project , 2015 – 2017

Projektet syftar till att ta bort vibrationsskador på människor genom att utveckla lågvibrerande maskiner som samtidigt stärker maskintillverkarnas och de användande företagens konkurrenskraft och minskar samhällets och företagens kostnader för skadade människor. Vibrationsminskningen möjliggörs genom nyutvecklad patenterad teknik men även genom bättre användning av existerande kunskap. Konceptmaskiner med låga vibrationer tas fram som kommer att ligga till grund för kravställning från maskinanvändarna. Ökad kunskap om vilka processer och verktyg som orsakar de största hand-arm-vibrationsskadorna. Höjd kompetens hos företagshälsovård, fackföreningar, arbetsgivare och Arbetsmiljöverket. Maskintillverkare får underlag för att kunna utveckla nya lågvibrerande maskiner för ökad konkurrensfördel baserad på patenterad teknik. Användarföretag kommer att kunna vara mer kompetenta och tekniskt kunniga beställare och mer medvetna om risker som de bör undvika.

Participants

Viktor Berbyuk (contact)

Professor vid Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences, Dynamics

Collaborations

Lund University

Lund, Sweden

Stiftelsen Chalmers Industriteknik

Gothenburg, Sweden

Swerea IVF AB

Mölndal, Sweden

Umeå University

Umeå, Sweden

University of Gothenburg

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2015–2017 with 380,000.00 SEK

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2015-10-21