Complete Vehicle Airflow / New Vehicle Architecture

Syftet med projektet är att förbättra energi-effektiviteten genom ökad kunskap om aerodynamik och termisk optimering av ett komplett fordon. Särskilt fokus ligger på optimering av extern aerodynamik och kylluftflöden hos kompletta fordonskombinationer med en förlängning av fordonets framdel en så kallad ”Soft Nose” (SN). En förlängning av fordonets framdel påverkar hela fordonets arkitektur och öppnar dörren för avancerad termisk optimering och passiv strömningskontroll.

Participants

Lennart Löfdahl (contact)

Professor at Applied Mechanics, Vehicle Engineering and Autonomous Systems

Collaborations

Volvo Trucks

Gothenburg, Sweden

Funding

Swedish Energy Agency

Funding years 2014–2016

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable Development

Chalmers Driving Force

More information

Latest update

2015-10-23