Aerodynamik Komplett Fordon / Ny Fordonsarkitekturer
Forskningsprojekt , 2014 – 2016

Syftet med projektet är att förbättra energi-effektiviteten genom ökad kunskap om aerodynamik och termisk optimering av ett komplett fordon. Särskilt fokus ligger på optimering av extern aerodynamik och kylluftflöden hos kompletta fordonskombinationer med en förlängning av fordonets framdel en så kallad ”Soft Nose” (SN). En förlängning av fordonets framdel påverkar hela fordonets arkitektur och öppnar dörren för avancerad termisk optimering och passiv strömningskontroll.

Deltagare

Lennart Löfdahl (kontakt)

Professor emeritus vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Samarbetspartners

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-28