Nodes-4-Visualization
Research Project , 2015

Den satsning på unik infrastrukturkompetens som denna ansökan avser planeras i samverkan mellan Visualiseringscenter Göteborg/Visual Arena, Visualiseringscenter C i Norrköping, Visualization Interaction and Collaboration i Stockholm (VIC), samt Re-Flex i Lund. Den betydande kompetens och avancerade visualiseringstekniska utrustning som finns tillgänglig vid dessa centra har en avsevärd utvecklingspotential. Det saknas emellertid en nationell samordning av lokala och regionala resurser och möjligheter. Det finns också ett uppdämt och ökande behov av effektiv tillgång till dessa resurser i många framväxande och befintliga användarmiljöer vid svenska lärosäten, men också i samhället i stort. Sammantaget utgör detta en barriär som begränsar akademins möjligheter att växla upp och tillsammans med det publika samhället och företag skapa förutsättningar för genombrott inom forskning och innovation. Svårigheter att integrera olika sorters data och programvaror är en kritisk utmaning som forskarna oftast varken har tid eller kompetens att angripa. Det är absolut avgörande att kunna satsa driftsbidrag på personal med unika kompetenser inom ett spektrum av tekniska discipliner och som kan ge användarstöd och utveckla visualiseringsteknikerna, vilket är en väsentlig förutsättning för att svenska forskare och lärare skall kunna mäta sig i internationell konkurrens. En implementerad infrastruktur är planerad att omfatta forskningsingenjörer med olika slags kompetenser för att kunna stödja en mängd olika typer av forskning, speciellt inom humaniora och samhällsvetenskaplig forskning. En infrastruktursatsning skulle bidra till ökade innovationsmöjligheter, konkret samverkan med företag, och starkare forskningspublikationer. Det finns uttryckliga behov av att kunna anpassa och utveckla mjukvaror, så att de kan användas på optimalt sätt inom forskningsprojekt. Den planerade infrastruktursatsningen inom visualiseringsområdet kommer att bidra till ökad samhällsnytta, nya innovationsmöjligheter, konkret samverkan med företag, och starkare forskningspublikationer. Den kunskap och kompetens som byggs upp i en sådan satsning kommer också att bidra till ökad kvalitet inom akademins kärnverksamheter, samt att akademin stärker sin position som en central aktör för att tackla olika samhälleliga utmaningar.

Participants

Monica Billger (contact)

Applied Information Technology (Chalmers)

Collaborations

Linköping University

Linköping, Sweden

Lund University

Lund, Sweden

Royal Institute of Technology (KTH)

Stockholm, Sweden

University of Gothenburg

Gothenburg, Sweden

Funding

Swedish Research Council (VR)

Project ID: 2014-2238
Funding Chalmers participation during 2015

Related Areas of Advance and Infrastructure

Information and Communication Technology

Areas of Advance

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2015-10-19