FFI Informationssystemarkitektur 2 - Smarta händelsestyrda tjänster
Research Project, 2015 – 2018

En av dagens dolda resurser inom tillverkningsindustrin är processdata. Nya undersökningar uppskattar att 85% av datan och informationen är ostrukturerad. Framtida konkurrenskraftiga industriella produktionssystem behöver kunna utnyttja denna processdata på ett betydligt mer utvecklad sätt än vad de gör idag: datan ska omvandlas till information som kan användas för att fatta beslut . En förutsättning för den strategiska datahanteringen är en standardiserad systemarkitektur som utnyttjar allmän information och relaterade tjänster, vilket saknas i dagens fordonsind.

Participants

Martin Fabian (contact)

Chalmers, Electrical Engineering, Systems and control

Collaborations

Lund University

Lund, Sweden

Royal Institute of Technology (KTH)

Stockholm, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2014-06258
Funding Chalmers participation during 2015–2018

Publications

More information

Latest update

2016-10-25