FFI Informationssystemarkitektur 2 - Smarta händelsestyrda tjänster
Forskningsprojekt, 2015 – 2018

En av dagens dolda resurser inom tillverkningsindustrin är processdata. Nya undersökningar uppskattar att 85% av datan och informationen är ostrukturerad. Framtida konkurrenskraftiga industriella produktionssystem behöver kunna utnyttja denna processdata på ett betydligt mer utvecklad sätt än vad de gör idag: datan ska omvandlas till information som kan användas för att fatta beslut . En förutsättning för den strategiska datahanteringen är en standardiserad systemarkitektur som utnyttjar allmän information och relaterade tjänster, vilket saknas i dagens fordonsind.

Deltagare

Martin Fabian (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Samarbetspartners

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Lunds universitet

Lund, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2014-06258
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2018

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2016-10-25