DENCITY

Syftet under initieringsfasen, att utveckla idé och projekt om hur man kan tillhandahålla hållbar person- och godsmobilitet i stadsdelar med begränsat rum för fordon samt höga krav på hållbart boende, har uppfyllts då projektkonsortiet tagit fram en lösningsidé som innehåller en integrerad process för person- och godstransporter i stadsbyggnadsprocessen samt gemensamt utarbetat fyra innovativa demonstratorer som tillsammans kommer att utgöra lösningar för att nå ett yteffektivt och hållbart transportsystem för förtätade städer.

Participants

Sönke Behrends (contact)

Forskarassistent at Technology Management and Economics, Logistics & Transportation

Maria Lindholm

Projektledare at Technology Management and Economics, Logistics & Transportation

Collaborations

Älvstranden Utveckling

Göteborg, Sweden

Göteborgs stad, Trafikkontoret

Gothenburg, Sweden

Lindholmen science park AB

Gothenburg, Sweden

Volvo Technology

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding years 2015

Related Areas of Advance and Infrastructure

Transport

Area of Advance

Sustainable Development

Chalmers Driving Force

More information

Latest update

2017-01-16