DENCITY
Forskningsprojekt, 2015

Syftet under initieringsfasen, att utveckla idé och projekt om hur man kan tillhandahålla hållbar person- och godsmobilitet i stadsdelar med begränsat rum för fordon samt höga krav på hållbart boende, har uppfyllts då projektkonsortiet tagit fram en lösningsidé som innehåller en integrerad process för person- och godstransporter i stadsbyggnadsprocessen samt gemensamt utarbetat fyra innovativa demonstratorer som tillsammans kommer att utgöra lösningar för att nå ett yteffektivt och hållbart transportsystem för förtätade städer.

Deltagare

Sönke Behrends (kontakt)

Logistik och transport

Maria Lindholm

Logistik och transport

Samarbetspartners

Älvstranden Utveckling

Göteborg, Sweden

Göteborgs Stad

Gothenburg, Sweden

Lindholmen science park AB

Gothenburg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2014-04308
Finansierar Chalmers deltagande under 2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2019-12-04