BAuD II: Storskalig insamling och analys av data för kunskapsdriven produktutveckling
Research Project , 2015 – 2017

Det föreslagna projektet - BAuD II - är en fortsättning på FFI-projektet BAuD - Big Automotive Data. I BAuD-projektet har en prototyplösning tagits fram som möjliggör automatiserad analys av stora datamängder som samlas in med hjälp av telematiktjänster från flottor av testfordon. I BAuD II kommer prototypsystemet att förbättras och utvidgas på flera sätt. Detta innefattar exempelvis insamling och analys av subjektiva användardata, i form av enkätfrågor via en smartphone-app, vilket kommer att ge mer exakt information om kundernas behov och förväntningar.

Participants

Tomas Olovsson (contact)

Chalmers, Computer Science and Engineering (Chalmers), Networks and Systems (Chalmers)

Collaborations

Alkit Communications AB

Mölndal, Sweden

SICS Swedish ICT AB

Kista, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2014-03935
Funding Chalmers participation during 2015–2017

Related Areas of Advance and Infrastructure

Information and Communication Technology

Areas of Advance

Transport

Areas of Advance

Publications

More information

Latest update

2018-02-08