BAuD II: Storskalig insamling och analys av data för kunskapsdriven produktutveckling
Forskningsprojekt , 2015 – 2017

Det föreslagna projektet - BAuD II - är en fortsättning på FFI-projektet BAuD - Big Automotive Data. I BAuD-projektet har en prototyplösning tagits fram som möjliggör automatiserad analys av stora datamängder som samlas in med hjälp av telematiktjänster från flottor av testfordon. I BAuD II kommer prototypsystemet att förbättras och utvidgas på flera sätt. Detta innefattar exempelvis insamling och analys av subjektiva användardata, i form av enkätfrågor via en smartphone-app, vilket kommer att ge mer exakt information om kundernas behov och förväntningar.

Deltagare

Tomas Olovsson (kontakt)

Avdelningschef vid Chalmers, Data- och informationsteknik, Nätverk och system

Samarbetspartners

Alkit Communications AB

Mölndal, Sweden

SICS Swedish ICT AB

Kista, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-08