BAuD II: Storskalig insamling och analys av data för kunskapsdriven produktutveckling
Forskningsprojekt , 2015 – 2017

Det föreslagna projektet - BAuD II - är en fortsättning på FFI-projektet BAuD - Big Automotive Data. I BAuD-projektet har en prototyplösning tagits fram som möjliggör automatiserad analys av stora datamängder som samlas in med hjälp av telematiktjänster från flottor av testfordon. I BAuD II kommer prototypsystemet att förbättras och utvidgas på flera sätt. Detta innefattar exempelvis insamling och analys av subjektiva användardata, i form av enkätfrågor via en smartphone-app, vilket kommer att ge mer exakt information om kundernas behov och förväntningar.

Deltagare

Tomas Olovsson (kontakt)

Chalmers, Data- och informationsteknik, Nätverk och system

Samarbetspartners

Alkit Communications AB

Mölndal, Sweden

SICS Swedish ICT AB

Kista, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2014-03935
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Transport

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-08