Kartlägga resursförbrukning i anläggningsprojekt för att öka insikt och stimulera innovationer för industriellt tänkande

Description missing.

Participants

Christina Claeson-Jonsson (contact)

Adj professor at Construction Management

Funding

Swedish Transport Administration

Funding years 2014–2015

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable Development

Chalmers Driving Force

More information

Latest update

2017-01-30