Kartlägga resursförbrukning i anläggningsprojekt för att öka insikt och stimulera innovationer för industriellt tänkande
Forskningsprojekt , 2014 – 2016

Beskrivning saknas.

Deltagare

Christina Claeson-Jonsson (kontakt)

Adjungerad professor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Finansiering

Trafikverket

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2017-01-30