Hållbara biodrivmedel - kritisk granskning av rådande synsätt och fallstudier med utvidgad systemanalys som ger nya perspektiv och goda exempel
Research Project , 2015 – 2017

Projektet syftar till att utveckla analysmetoder för att bättre hantera biodrivmedelsystemens komplexitet. Fallstudier av biodrivmedelssystem genomförs med beaktande av ekosystemtjänster, resurskonkurrens och synergier, alternativa marknader, temporala och spatiala aspekter, samt integrerad produktion i biokombinat. Projektet är relevant för utformning av styrmedel, hållbarhetskriterier och strategisk planering.

Participants

Göran Berndes (contact)

Professor vid Chalmers, Space, Earth and Environment, Physical Resource Theory

Collaborations

Lund University

Lund, Sweden

Funding

Swedish Energy Agency

Funding Chalmers participation during 2015–2017

More information

Latest update

2018-04-20