Hållbara biodrivmedel - kritisk granskning av rådande synsätt och fallstudier med utvidgad systemanalys som ger nya perspektiv och goda exempel
Forskningsprojekt , 2015 – 2017

Projektet syftar till att utveckla analysmetoder för att bättre hantera biodrivmedelsystemens komplexitet. Fallstudier av biodrivmedelssystem genomförs med beaktande av ekosystemtjänster, resurskonkurrens och synergier, alternativa marknader, temporala och spatiala aspekter, samt integrerad produktion i biokombinat. Projektet är relevant för utformning av styrmedel, hållbarhetskriterier och strategisk planering.

Deltagare

Göran Berndes (kontakt)

Professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Samarbetspartners

Lunds universitet

Lund, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-20