Grafenlager för att förhindra kateter-relaterad urinvägsinfektion
Research Project , 2015 – 2016

Syftet med detta projekt är att utvärdera möjligheten att använda grafen som en antibakteriell beläggning för medicintekniska produkter. De specifika målen är: * Att utveckla metoder för att belägga olika ytor (termoplastiska elastomerer, polyuretan, silikon, metaller etc.) med grafen. * Utvärdera grafenbelagda ytors möjlighet att avstöta bakteriell biofilm. * Utvärdera möjligheten att grafenbelagda ytor kan detektera biofilmbindning (kvantiativa signaler/biosensorer). * Utvärdera möjligheterna att kommersialisera grafenbelagda medicintekniska produkter. Vi förväntar oss att projektet resulterar i överföring av grafenteknologi från akademisk forskning på Chalmers till tillämpningar inom medicinteknikindustrin på Wellspect HealtCare (WHC). Vi kommer att utveckla beläggningstekniker anpassade för plast- och metallytor kommersiellt intressanta för medicinteknik. Baserat på dessa, planerar vi att grundligt undersöka grafenets förmåga att stöta bort och/eller detektera bakteriell biofilm. Beroende på resultatet, kommer vi sedan att fokusera arbetet på bortstötandet, detektionen, eller båda. Om denna pilotstudie lyckas kommer WHC och Chalmers att fortsätta samarbetet, då det kommer krävas mer tid och arbete för att nå hela vägen till en färdig produkt.

Participants

Ivan Mijakovic (contact)

Professor vid Chalmers, Biology and Biological Engineering, Systems and Synthetic Biology

Collaborations

DENTSPLY Implants

Mölndal, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2015–2016 with 1,950,000.00 SEK

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Life Science Engineering

Areas of Advance

More information

Latest update

2015-11-02