Analys av energiförsörjning för elektrifierade bussystem

Syfte: Att ta fram en metodik för robust och ekonomiskt fördelaktig utformning av energiförsörjningssystem för elektrifierad busstrafik med komplex hållplatsdynamik. Delmål med metodiken: - utforma och dimensionera energiförsörjningssystem för elektrifierad busstrafik för olika transportbehov - tydliggöra vilka trafikrelaterade krav som till stor del bestämmer utformning och dimensionering - beräkna kostnader för olika energiförsörjningssystem - uppskatta belastning på elnätet beroende på teknikval - tydliggöra konsekvenser av tex topografi, klimat etc.

Participants

Jonas Sjöberg (contact)

Professor at Signals and Systems, Mechatronics

Collaborations

Göteborg Energi

Gothenburg, Sweden

Lindholmen science park AB

Gothenburg, Sweden

Västtrafik

Göteborg, Sweden

Viktoria Swedish ICT

Göteborg, Sweden

Volvo Group Sweden

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding years 2015

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable Development

Chalmers Driving Force

More information

Latest update

2015-11-03