intelligent TRAffic maNagement System based on ITS (iTRANSIT)
Research Project , 2015 – 2017

Målet med iTRANSIT är att implementera möjliggörande delkomponenter för intelligenta trafiksystem (ITS): säkra delar (lokal dynamisk karta och meddelandehantering) av en ITS-station, en intelligent central server som aggregerar enskilda aktörers sensordata till en global dynamisk karta, samt ett kostnadseffektivt positioneringssystem baserat på GPS och datafusion, och en effektiv digital karta utgående från ett laserskannat noggrant punktmoln av AstaZero. Förutom att projektet kommer höja kompetensen inom ITS-området för alla inblandade parter, blir projektet det första steget mot att bredda AstaZeros utbud av tester från aktiv säkerhet till ITS-området och autonom körning. Följande resultat väntas från projektet: - ITS-station där vissa delar är öppna och utvecklade som ett safety-element-out-of-context enligt ISO26262 - Central server med en aggregerad global dynamisk karta där virtuella objekt kan läggas till och situationer visualiseras i 3D - Kostnadseffektiv positionering baserad på datafusion - Effektiv digital karta

Participants

Elad Schiller (contact)

Chalmers, Computer Science and Engineering (Chalmers), Networks and Systems (Chalmers)

Collaborations

ÅF-Technology

Göteborg, Sweden

AstaZero AB

Sandhult, Sweden

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Borås, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2015-02330
Funding Chalmers participation during 2015–2017

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2018-09-06