intelligent TRAffic maNagement System based on ITS (iTRANSIT)
Forskningsprojekt , 2015 – 2017

Målet med iTRANSIT är att implementera möjliggörande delkomponenter för intelligenta trafiksystem (ITS): säkra delar (lokal dynamisk karta och meddelandehantering) av en ITS-station, en intelligent central server som aggregerar enskilda aktörers sensordata till en global dynamisk karta, samt ett kostnadseffektivt positioneringssystem baserat på GPS och datafusion, och en effektiv digital karta utgående från ett laserskannat noggrant punktmoln av AstaZero. Förutom att projektet kommer höja kompetensen inom ITS-området för alla inblandade parter, blir projektet det första steget mot att bredda AstaZeros utbud av tester från aktiv säkerhet till ITS-området och autonom körning. Följande resultat väntas från projektet: - ITS-station där vissa delar är öppna och utvecklade som ett safety-element-out-of-context enligt ISO26262 - Central server med en aggregerad global dynamisk karta där virtuella objekt kan läggas till och situationer visualiseras i 3D - Kostnadseffektiv positionering baserad på datafusion - Effektiv digital karta

Deltagare

Elad Schiller (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Data- och informationsteknik, Nätverk och system

Samarbetspartners

ÅF-Technology

Göteborg, Sweden

AstaZero AB

Sandhult, Sweden

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Borås, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2015-02330
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-06