High Power Density Batteries using Solid Single-Ion Conducting Polymer Electrolytes

Syftet med projektet är att ta fram design, syntes och fundamentala studier av fasta singeljonledande polymerelektrolyter som kan möjliggöra säker användning av högvoltselektroder (>4V), eliminering eller reducering av cellpolarisation, samt användning av tunnare elektrolyter i battericeller. Projektet har potential att höja säkerheten och realisera en ökad energi- och effektdensitet i framtida batterimaterial.

Participants

Patrik Johansson (contact)

Professor at Applied Physics, Condensed Matter Physics

Collaborations

Lund University

Lund, Sweden

Funding

Swedish Energy Agency

Funding years 2015–2019

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable Development

Chalmers Driving Force

More information

Latest update

2015-12-10