Batterier med hög effektsdensitet genom fasta singeljonledande polymerelektrolyter
Forskningsprojekt , 2015 – 2019

Syftet med projektet är att ta fram design, syntes och fundamentala studier av fasta singeljonledande polymerelektrolyter som kan möjliggöra säker användning av högvoltselektroder (>4V), eliminering eller reducering av cellpolarisation, samt användning av tunnare elektrolyter i battericeller. Projektet har potential att höja säkerheten och realisera en ökad energi- och effektdensitet i framtida batterimaterial.

Deltagare

Patrik Johansson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Fysik, Kondenserade materiens fysik

Samarbetspartners

Lunds universitet

Lund, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2015-12-10