Batterier med hög effektsdensitet genom fasta singeljonledande polymerelektrolyter
Forskningsprojekt, 2015 – 2019

Syftet med projektet är att ta fram design, syntes och fundamentala studier av fasta singeljonledande polymerelektrolyter som kan möjliggöra säker användning av högvoltselektroder (>4V), eliminering eller reducering av cellpolarisation, samt användning av tunnare elektrolyter i battericeller. Projektet har potential att höja säkerheten och realisera en ökad energi- och effektdensitet i framtida batterimaterial.

Deltagare

Patrik Johansson (kontakt)

Kondenserade materiens fysik

Samarbetspartners

Lunds universitet

Lund, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 40474-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2015-12-10