Seconded National Expert Connectivity and automated driving
Research Project , 2015 – 2017

EU-kommissionen utlyste i februari 2015 en funktion inom forskningskommissionen (DG RTD) som ska arbeta med utformning av satsningar inom EUs vägtransportforskning med ett särskilt fokus på uppkopplade fordon och automatiserad körning. Automatisering av fordon och transport är högaktuellt område för industrialisering och forskning i Västsverige. Automatisering förväntas bidra till kraftfull nyindustrialisering inom lätta och tunga fordon samt bussar. Det ger också en möjlighet att göra styrkeområdet trafiksäkerhet till en integrerad del av automatisering inom den av Vinnova finansierade strategiska innovationsplattform för automatisering som är under uppbyggnad vid Lindholmen science park. Projektets syfte är att delta i utformningen av EUs satsningar inom automatisering inom vägfordonsområdet.

Participants

Ingrid Skogsmo (contact)

at SAFER, The Vehicle and Traffic Safety Centre

Funding

Swedish Transport Administration

Funding Chalmers participation during 2015–2017

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2015–2017

Region Västra Götaland

Funding Chalmers participation during 2015–2017

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Transport

Areas of Advance

More information

Latest update

2020-03-16