Nationell expert till EU inom ”connectivity and automated driving”
Forskningsprojekt , 2015 – 2017

EU-kommissionen utlyste i februari 2015 en funktion inom forskningskommissionen (DG RTD) som ska arbeta med utformning av satsningar inom EUs vägtransportforskning med ett särskilt fokus på uppkopplade fordon och automatiserad körning. Automatisering av fordon och transport är högaktuellt område för industrialisering och forskning i Västsverige. Automatisering förväntas bidra till kraftfull nyindustrialisering inom lätta och tunga fordon samt bussar. Det ger också en möjlighet att göra styrkeområdet trafiksäkerhet till en integrerad del av automatisering inom den av Vinnova finansierade strategiska innovationsplattform för automatisering som är under uppbyggnad vid Lindholmen science park. Projektets syfte är att delta i utformningen av EUs satsningar inom automatisering inom vägfordonsområdet.

Deltagare

Ingrid Skogsmo (kontakt)

vid SAFER, Fordons- och trafiksäkerhetscentrum

Finansiering

Trafikverket

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

Västra Götalandsregionen, Regionutvecklingssekretariatet

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-26