Nationell expert till EU inom ”connectivity and automated driving”
Forskningsprojekt, 2015 – 2017

EU-kommissionen utlyste i februari 2015 en funktion inom forskningskommissionen (DG RTD) som ska arbeta med utformning av satsningar inom EUs vägtransportforskning med ett särskilt fokus på uppkopplade fordon och automatiserad körning. Automatisering av fordon och transport är högaktuellt område för industrialisering och forskning i Västsverige. Automatisering förväntas bidra till kraftfull nyindustrialisering inom lätta och tunga fordon samt bussar. Det ger också en möjlighet att göra styrkeområdet trafiksäkerhet till en integrerad del av automatisering inom den av Vinnova finansierade strategiska innovationsplattform för automatisering som är under uppbyggnad vid Lindholmen science park. Projektets syfte är att delta i utformningen av EUs satsningar inom automatisering inom vägfordonsområdet.

Deltagare

Ingrid Skogsmo (kontakt)

Chalmers, Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers (SAFER)

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2015-06635
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

Trafikverket

Projekt-id: TRV 2015/104834
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

Västra Götalandsregionen

Projekt-id: RUN 612-0831-15
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-16