Atmosfärisk korrosion av MgAl legeringar - inverkan av mikrostrukturen

Description missing.

Participants

Lars-Gunnar Johansson (contact)

Professor vid Environmental Inorganic Chemistry

Funding

Swedish Research Council (VR)

Funding Chalmers participation during 2016–2019

More information

Latest update

2016-01-08