Atmosfärisk korrosion av MgAl legeringar - inverkan av mikrostrukturen
Forskningsprojekt , 2016 – 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Lars-Gunnar Johansson (kontakt)

Enhetschef vid Oorganisk miljökemi

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Mer information

Senast uppdaterat

2016-01-08