MagBeW - Funktionaliserade magnetiska mikrosfärer för vattenrening

Detta projekt syftar till att utveckla ett nytt koncept för vattenrening med funktionaliserade magnetiska mikrosfärer som erbjuder selektivt avlägsnande av ämnen för ett minskat utsläpp av föroreningar till miljön.
Med ny teknik möjliggörs en mer effektiv borttagning av föroreningar i process- och avloppsvatten vilket bidrar till förbättrad miljövård och att nå Sveriges miljömål ´en giftfri miljö och minskad klimatpåverkan´, samt stärker Sveriges ledande position inom ett område som är av global angelägenhet.

Participants

Romain Bordes (contact)

Forskare vid Chemistry and Chemical Engineering, Applied Chemistry, Applied Surface Chemistry

Collaborations

Acreo Swedish ICT

Kista, Sweden

IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Stockholm, Sweden

SP Technical Research Institute of Sweden

Boras, Sweden

Stiftelsen Chalmers Industriteknik

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2015–2018 with 620,000.00 SEK

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2016-01-08