MagBeW - Funktionaliserade magnetiska mikrosfärer för vattenrening
Forskningsprojekt , 2015 – 2018

Detta projekt syftar till att utveckla ett nytt koncept för vattenrening med funktionaliserade magnetiska mikrosfärer som erbjuder selektivt avlägsnande av ämnen för ett minskat utsläpp av föroreningar till miljön.
Med ny teknik möjliggörs en mer effektiv borttagning av föroreningar i process- och avloppsvatten vilket bidrar till förbättrad miljövård och att nå Sveriges miljömål ´en giftfri miljö och minskad klimatpåverkan´, samt stärker Sveriges ledande position inom ett område som är av global angelägenhet.

Deltagare

Romain Bordes (kontakt)

Forskare vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Samarbetspartners

Acreo Swedish ICT AB

Goteborg, Sweden

Chalmers Industriteknik (CIT)

Gothenburg, Sweden

IVL Svenska Miljöinstitutet

Stockholm, Sweden

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Borås, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-06