Pulver och materialdesign för flexibel addtiv tillverkning av högpresterande komponenter

Målet är nya pulverlösningar och materialdesign för additiv tillverkning (AM) med fokus på selective laser melting (SLM) illustrerat även via fysiska demonstratörer. SLM dominerar som pulverbäddmetod inom AM. Produktkvalitet beror av pulveregenskaper och metallurgi. Defektkontroll och design kan kopplas till materialens processbarhet. Pulverreologi och ytkemi är centrala för pulverbädd och återanvändning av pulver. Materialutveckling skapas genom pulverdesign i laboratorium för atomiserat pulver. Utvärdering av resultat via demonstratorer stärker implementering.

Projektet skapar både breddade och nya pulverlösningar för AM med demonstration av förbättrade produkter och material. Höganäs kan som ledande pulvertillverkare utveckla pulver utgående från sin know-how och tillverkningskapacitet. Siemens kan som ledande AM-användare etablera nya produkter. RZ Riboverken kan tillföra AM som teknologi för legotillverkning. Forskningsutförarna (Chalmers, Swerea, SU) kan i samverkan sprida tillämpningar av resultat till andra intressenter.

Participants

Lars Nyborg (contact)

Professor vid Materials and Manufacturing Technology

Collaborations

Stockholm University

Stockholm, Sweden

Swerea IVF AB

Mölndal, Sweden

Swerea KIMAB

Stockholm, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2015–2018

Related Areas of Advance and Infrastructure

Materials Science

Areas of Advance

More information

Latest update

2016-11-10