Cusanus
Research Project , 2015 – 2018

Cusanus är ett treårigt utbildnings- och forskningsprojekt med start 1 mars 2015 i syfte att bredda diskussionen och öka kunskapen om relationen mellan naturvetenskap och religion, och hur dessa kan interagera med varandra i ett konstruktivt samspel. I första hand kommer teologer och religiösa ledare att beröras, men projektet ska även fungera som en resurs för lärare och studenter liksom för en bredare allmänhet. Ett stort antal seminarier, konferenser och kurser planeras, främst fr.o.m. hösten 2015, av vilka vissa vänder sig till en avgränsad målgrupp, andra är av en mer offentlig karaktär.

Frågor som kommer att beröras är vilka utmaningar som naturvetenskapliga teorier och resultat reser gentemot religiös tro: Är det hållbart att i ljuset av evolutionsteorin anse att det finns en unik mänsklig natur, att människan är rationell, har en fri vilja och kan avgöra vad som är gott och ont? Kan man tro på en gudomlig skapare av universum och samtidigt acceptera Big Bang? Innebär de naturvetenskapliga orsaksförklaringar som kan ges till religiös tro, att denna därmed bortförklaras och bör anses irrationell?

Eller kan det tvärtom vara så att det finns en djup enighet mellan vetenskap och religion och att konflikttänkandets utbredning egentligen beror på en sammanblandning av naturvetenskap med vissa ateistiska eller naturalistiska övertygelser?

Hur kan man samtala om dessa och andra frågor på ett konstruktivt sätt? Och vilka perspektiv kan teologi, religion och religionsfilosofi bidra med för att fördjupa diskussionen?

Participants

Martin Cederwall (contact)

Chalmers, Physics, Theoretical Physics

Collaborations

Church of Sweden

Uppsala, Sweden

Uppsala University

Uppsala, Sweden

Funding

John Templeton Foundation

Project ID: Cusanusprojekt
Funding Chalmers participation during 2015–2018

More information

Project Web Page

http://www.cusanus.se/

Latest update

2016-01-20