Vidareutveckling av fast fas-NMR för strukturkaraktärisering av tekniska cellulosamateria

Description missing.

Participants

Lars Nordstierna (contact)

Docent vid Chalmers University of Technology, Chemistry and Chemical Engineering, Applied Chemistry, Applied Surface Chemistry

Funding

Stiftelsen Nils och Dorthi Troëdssons forskningsfond

Funding Chalmers participation during 2015–2019 with 500,000.00 SEK

More information

Latest update

2016-02-11