Vidareutveckling av fast fas-NMR för strukturkaraktärisering av tekniska cellulosamateria

Description missing.

Participants

Lars Nordstierna (contact)

Docent at Chemistry and Chemical Engineering, Applied Surface Chemistry

Funding

Stiftelsen Nils och Dorthi Troëdssons forskningsfond

Funding years 2015–2019

More information

Latest update

2016-02-11