Vidareutveckling av fast fas-NMR för strukturkaraktärisering av tekniska cellulosamateria
Forskningsprojekt , 2015 – 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Lars Nordstierna (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Teknisk ytkemi

Finansiering

Stiftelsen Nils och Dorthi Troëdssons forskningsfond

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2019

Mer information

Senast uppdaterat

2016-02-11