Den nya svenska produktionsmodellen
Research Project , 2011 – 2012

Förändringshastigheten med vilken en nations förutsättningar för tillväxt och välfärd ändras, har knappast varit högre under historien. Befolkningsökningen, demografin, klimatet och globaliseringens effekter påverkar alla sektorer. Helt avgörande för Sveriges välfärd framåt, är att utveckla ökad konkurrenskraft. Men globalt tillgänglig kunskap och teknik räcker inte längre till, för att utveckla och integrera en ny produktionsmodell som ökar Sveriges konkurrenskraft. Då behövs också förmågan att definiera och bygga vidare på egna befintliga styrkor och framgångsfaktorer, för att skapa hållbara konkurrensfördelar svåra för andra att kopiera eller köpa. I detta projekt har behov och ett antal dellösningar identifierats för en sådan process, främst riktad till industri och sjukvård.

Participants

Lars Medbo (contact)

Associate Professor at Logistics & Transportation

Mats Johansson

Full Professor at Chalmers, Technology Management and Economics, Supply and Operations Management

Carl Wänström

Senior Lecturer at Chalmers, Technology Management and Economics, Supply and Operations Management

Collaborations

Mälardalens högskola

Västerås, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2011-02528
Funding Chalmers participation during 2011–2012

Related Areas of Advance and Infrastructure

Production

Areas of Advance

More information

Latest update

2019-12-16