Beslutsstödsmetod för innovativ och hållbar affärsutveckling
Research Project , 2016 – 2017

Syftet är att utveckla en lista över miljö- och sociala hållbarhetskostnader för konstruktionsmaterial och processer, samt en beslutstödsmetod för listans användning. Vår metod kommer att tillgängliggöra hållbarhetskostnader för material och processer så att de kan beräknas på samma sätt som vanliga kostnader. Vårt långsiktiga mål är att den beslutsstödmetoden vi utvecklar används och bidrar till ökad hållbarhet för företag och samhälle. I steg 1 etableras konsortium, görs en behovsanalys och preciseras en tentativ lösning.

Participants

Anna Wikström (contact)

Projektledare vid Chalmers, Centre for Environment and Sustainability (GMV)

Collaborations

IVL Swedish Environmental Research Institute

Stockholm, Sweden

Nouryon

Stenungsund, Sweden

SCA

Stockholm, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2016–2017

More information

Latest update

2018-05-28