Utveckling av ett kunskapsbaserat koncept för den fysiska vårdmiljön inom SIS

Description missing.

Participants

Peter Fröst (contact)

Konstnärlig professor vid Architecture

Funding

SIS - The Swedish National Board of Institutional Care

Funding Chalmers participation during 2016–2017

More information

Latest update

2016-08-15